Menu

De ziekte van Parkinson is een progressief neurologische aandoening die langdurige specialistische zorg vergt. Mensen met Parkinson hebben behoefte aan een actieve rol in de eigen gezondheidszorg en geven aan minder vaak naar het ziekenhuis te willen. Inzet van technologie, zoals MijnParkinsoncoach, kan hierin een oplossing bieden. MijnParkinsoncoach maakt het mogelijk om mensen met Parkinson thuis te begeleiden en patiënten meer invloed te geven op het eigen zorgproces. Een eerste concept van MijnParkinsoncoach is reeds ontwikkeld en getest in twee ziekenhuizen (Heerlen, Utrecht). De resultaten laten zien dat onnodig ziekenhuisbezoek hierdoor afneemt en dat resterende ziekenhuisbezoeken efficiënter worden omdat de klachten al bekend zijn bij de zorgverlener en de patiënt. Gebruikmakend van de eerdere ervaringen van neurologen en patiënten, willen we met de opgehaalde fondsen van Bike4Parkinson 2016  de Parkinsoncoach integreren binnen het ParkinsonNet netwerk en hiermee de ParkinsonCoach voor alle patiënten beschikbaar stellen.

In januari 2018 wordt in Nijmegen twee maanden proefgedraaid door twee verpleegkundigen en enkele ‘testpatiënten’. Wanneer de testperiode met een positief advies wordt afgesloten zullen steeds meer patiënten gevraagd worden of ze gebruik willen maken van MijnParkinsoncoach.

Wat is de online ParkinsonCoach?

MijnParkinsoncoach is een (online)programma waarin mensen met de ziekte van Parkinson kunnen bijhouden welke klachten ze hebben en hoe de behandeling verloopt. Patiënten kunnen op deze manier hun arts en parkinsonverpleegkundige eenvoudig op de hoogte houden hoe het met hen gaat. Daarnaast beschikt MijnParkinsoncoach over een zorgplan, waarin samen met de arts en verpleegkundige afspraken worden vastgelegd over de behandeling en doelstellingen die de patiënt voor zichzelf heeft opgesteld om te bepalen wat hij met de behandeling wil bereiken. Ook kan men met behulp van MijnParkinsoncoach meer te weten komen over de ziekte van Parkinson en leren wat ze zelf kunnen doen om deze aandoening onder controle te houden. Het programma bevat namelijk online lessen waarin met filmpjes, animaties e.d. informatie over de ziekte en medicatie wordt uitgelegd.

Wat doet een ParkinsonCoach voor de patiënt?

De patiënt krijgt zo zelf beter inzicht op welke gezondheidsdomeinen het wel of niet goed gaat en hoe de veranderingen in de tijd zijn. Door het vergroten van het ziekte-inzicht bevat de ParkinsonCoach een lerend vermogen en zal het bijdragen aan een actieve rol van de patiënt in de eigen zorg.Tevens kunnen symptomen nauwgezet worden geobserveerd en kan de behandelaar zo nodig tijdig inspelen op veranderingen (bijvoorbeeld uitnodigen voor consult op polikliniek).

Dit zou kunnen leiden tot een afname van complicaties. De ParkinsonCoach kan ook helpen om klachten en symptomenmakkelijker boven water te krijgen en bespreekbaar te maken tijdens een afspraak met de behandelaar. De Parkinsoncoach heeft naast de vragenlijsten ook een berichtenfunctie. Hiermee kunnen patiënten laagdrempelig in contact komen met zijn/haar behandelaars. Vragen waar patiënten mee rondlopen kunnen vanuit huis op elk moment van de dag worden gesteld en dit voorkomt een extra belasting van de polikliniekmedewerkers (minder telefoontjes).

  TOP