Menu

Annulering DinevoorParkinson

Helaas is er na ampel beraad besloten om DinevoorParkinson niet door te laten gaan. DinevoorParkinson was een ambitieus plan en helaas is het té ambitieus gebleken. Het is helaas niet haalbaar gebleken om een evenement neer te zetten wat aan onze kwaliteitseisen, doelen en verwachtingen (ook van de gasten) voldoet. Daarom zal er in 2018 geen DinevoorParkinson plaats vinden, maar gaan wij ons volledig focussen op weer een succesvolle BikevoorParkinson!

  TOP